Eksperci od 1999 r.

Systemy Nagłośnienia (DSO)

Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO), przekazują komunikaty alarmowe i ewakuacyjne w sposób automatyczny, po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru lub za pośrednictwem mikrofonu obsługiwanego przez osobę zajmująca się akcją ewakuacyjną obiektu. Wyposażony w Mikrofon Strażaka system, zapewnia szybkie przekazanie „na żywo” informacji o rodzaju, miejscu i sposobie postępowania podczas ewakuacji ludzi z zagrożonego obszaru.

Stosujemy skuteczne i niezawodne rozwiązania takich producentów jak: Bosch, Ambient System, Esser, TOA,

Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

 • ocena ryzyka i doradztwo w zakresie dostępnych rozwiązań,
 • projektowanie systemów DSO,
 • dostawa i montaż systemów DSO,
 • integracja systemu DSO z systemami zarządzania budynkiem,
 • pomiary systemu DSO,
 • modernizacja istniejących rozwiązań,
 • konserwacja oraz przeglądy okresowe,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Posiadamy następujące uprawnienia:

 • Koncesję MSWiA Nr L-0178/15,
 • Licencję I stopnia Nr 0013398,
 • Licencję II stopnia Nr 0019164,

Posiadamy autoryzację firmy Ambient System oraz certyfikat Bosch Security Academy.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.

Obowiązek stosowania systemu DSO.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2017 r. stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane w:

 • budynkach handlowych lub wystawowych,
 • jednokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 8 000 m2,
 • wielokondygnacyjnych o powierzchni strefy pożarowej powyżej 5 000 m2,
 • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc powyżej 1 500,
 • kinach i teatrach o liczbie miejsc powyżej 600,
 • szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku, z wyłączeniem pomieszczeń intensywnej opieki medycznej, sal operacyjnych oraz sal z chorymi,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego wysokich i wysokościowych lub o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200,
  stacjach metra i stacjach kolei podziemnych,
 • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania powyżej 500 osób,