Eksperci od 1999 r.

Instalacje Elektryczne Pomiary

Sieci zasilania gwarantowanego dla potrzeb infrastruktury komputerowej.

Układ przewodów elektrycznych, wraz ze sprzętem elektroinstalacyjnym, tworzy instalację elektryczną. Na potrzeby zasilania sieci komputerowych LAN oraz pozostałych systemów teletechnicznych, tworzy się dedykowane sieci elektryczne z zasilaniem gwarantowanym.

Szybki rozwój technologii informatycznych , praca systemów w chmurze, potrzeba mobilności podczas dostępu do sieci oraz ciągła rozbudowa infrastruktury stawia przed kierownikami działów IT wyzwania związane z zapewnieniem ciągłości i stabilności pracy strategicznych urządzeń.

Priorytetowe, niezależnie od wielkości, czy specyfiki przedsiębiorstwa staje się zapewnienie ciągłości w dostępie do zasobów firmowych i unikanie przerw w komunikacji. Utrzymanie ciągłości pracy uzależnione jest zarówno od stanu infrastruktury teleinformatycznej, jak i od bezpieczeństwa jej zasilania. Problemy z zasilaniem, powodują przede wszystkim przerwy u dostawcy, zapady napięcia, przepięcia w sieci, odkształcenia harmoniczne, wahania napięcia oraz zmiany częstotliwości.

Jednym ze sposobów unikania wspomnianych problemów, jest tworzenie dedykowanych sieci zasilania gwarantowanego oraz stosowanie w nich zasilaczy awaryjnych UPS. Zapewniają one bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie infrastruktury IT, ze szczególnym uwzględnieniem strategicznych dla firmy urządzeń takich jak: serwery, routery, punkty dostępowe, itp…

Niewątpliwie, zaletą dedykowanej sieci zasilania elektrycznego, jest również łatwość przystosowania jej do zastosowania centralnego zasilania awaryjnego w postaci UPS lub agregatu prądotwórczego. W przypadku przerwy w zasilaniu elektrycznym, zapewniają one podtrzymanie pracy wszystkich podłączonych do niej urządzeń. Bardziej zaawansowane UPS-y umożliwiają na ustawienie priorytetów zasilania i programowanie sekwencji wyłączania się poszczególnych urządzeń. Poczynając od najmniej istotnych dla bezpieczeństwa np. klimatyzacji, ogrzewania, kolejno załączy poszczególne obwody, kończąc na tych najbardziej strategicznych w firmie. Umożliwia to znaczne wydłużenie zasilania kluczowych urządzeń np. serwerów, a co za tym idzie wymierne podniesienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług, dotyczących wyboru i utrzymania infrastruktury zasilania gwarantowanego. Doradzamy na etapie planowania, wyboru i wdrożenia urządzeń oraz ich serwisu.

Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

  • projektowanie sieci zasilania gwarantowanego i dobór rozwiązań,
  • instalacji elektrycznych wewnętrznych z przyłączami,
  • instalacja oświetlenia obiektów mieszkalnych oraz przemysłowych,
  • projektowanie i instalacja rozdzielni elektrycznych,
  • dostawy, montażu i uruchomienia zasilaczy UPS,
  • instalacja, uruchomienie i wdrożenie systemu zasilania gwarantowanego,
  • modernizacja istniejących rozwiązań
  • instalacja zabezpieczeń przeciwimpulsowych,
  • pomiarów, konserwacji oraz przeglądów okresowych instalacji elektrycznych,
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Posiadamy Świadectwa Kwalifikacyjne zarówno w zakresie dozoru jak i eksploatacji z pomiarami.
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.