Eksperci od 1999 r.

Systemy alarmowe (SSWIN)

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, mają za zadanie skutecznie wykryć intruza w obiekcie i jak najszybciej przekazać informację służbom ochrony. Centrala alarmowa to „mózg” systemu alarmowego. Do niej spływają sygnały ze wszystkich detektorów za pomocą linii dozorowych. Ona steruje za pomocą linii wyjściowych urządzeniami sygnalizacyjnymi oraz powiadamiającymi. Centrala alarmowa zbiera i analizuje wszystkie sygnały z czujek, archiwizuje zdarzenia, steruje sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz uruchamia urządzenia odpowiedzialne za powiadamianie. Manipulator nazywany także szyfratorem, służy do obsługi systemu. Za jego pomocą można uzbrajać, rozbrajać system, sprawdzać jego stan oraz konfigurować centralę alarmową. Manipulatorów może być kilka w systemie i w zależności od potrzeb, sterować kilkoma wydzielonymi strefami dozorowymi. Nieodzownym elementem każdego systemu są czujki, które dostarczają do centrali informacji o naruszeniu strefy bezpieczeństwa, wystąpieniu sytuacji alarmowej lub przekroczeniu wartości ekstremalnej.

Do najczęściej stosowanych zaliczamy:

 • czujki ruchu, głównie pasywne podczerwieni (PIR), mikrofalowe (MW) oraz ultradźwiękowe (US), oraz dualne wykorzystujące dwa detektory z wyżej wymienionych; kryterium alarmu dla tych czujek jest zmiana sygnału docierającego do detektora w wyniku przemieszczania się intruza generującego promieniowanie IR różne od promieniowania tła (PIR) lub w skutek zjawiska Dopplera (US i MW),
 • bariery podczerwieni, czujki aktywne złożone z nadajnika i odbiornika, dla których kryterium alarmu jest przerwanie kontaktu optycznego między nadajnikiem, a odbiornikiem,
 • czujki stłuczenia szyby, mikrofonowe urządzenie reagujące na częstotliwości fal charakterystyczne dla uderzenia w taflę szklaną oraz dla tłuczenia szkła,
 • czujki udarowe, zwane również wibracyjnymi i reagujące na wstrząsy będące następstwem uderzenia,
 • czujki otwarcia drzwi, okien, najczęściej magnetyczne, zwane też kontaktronowymi lub czujki elektromechaniczne stykowe,
 • czujki przekroczenia progowego stężenia gazu (wodoru, dwutlenku węgla, metanu, butanu, par chloroformu),
 • czujki przekroczenia progowego poziomu cieczy i inne.

Aktualnie Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu posiadają elementy automatyki budynkowej, stając się w wielu przypadkach namiastką Inteligentnego Budynku.
Sterowanie temperaturą, roletami oraz oświetleniem staje się standardem.

Korzystamy z rozwiązań zarówno krajowych producentów, jak i zagranicznych, takich jak:
Satel, Ge Security, Honeywell, Bosch, Siemens i innych.

Poniżej przedstawiamy zakres naszych usług:

 • ocena ryzyka, doradztwo, projektowanie systemów SSWiN,
 • dostawa i montaż systemów SSWiN,
 • integracja SSWiN z innymi systemami zabezpieczeń,
 • integracja SSWiN z systemami zarządzania budynkiem,
 • modernizacja istniejących rozwiązań,
 • konserwacja oraz przeglądy okresowe,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

Posiadamy następujące uprawnienia:

 • Koncesję MSWiA Nr L-0178/15,
 • Licencję I stopnia Nr 0013398,
 • Licencję II stopnia Nr 0019164,

Posiadamy m.in. certyfikat ukończenia kursu: Satel, Ge Security, Jablotron, Fibaro,
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.